Điều Khoản Sử Dụng

Mục Lục

Các Điều Khoản và Điều Kiện

Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng trang web BoostPTE. Địa chỉ trang web của chúng tôi là https://boostpte.com.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được liệt kê trên trang này, bạn không thể tiếp tục sử dụng BoostPTE nữa.

Các thuật ngữ “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến những người dùng của trang web này, những người đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện do Công ty đưa ra. Thuật ngữ này cũng áp dụng cho tất cả các thỏa thuận khác: “Điều khoản và Điều kiện”, “Tuyên bố về Quyền riêng tư”, “Thông báo từ chối trách nhiệm” và tất cả các tài liệu liên quan. Công ty của chúng tôi được gọi là “Công ty”, “Bản thân chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi”. Các thuật ngữ “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi” bao gồm cả Khách hàng và chúng tôi. Tất cả các điều khoản áp dụng cho đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình cung cấp hỗ trợ cho Khách hàng theo cách thích hợp nhất nhằm đáp ứng các nhu cầu cụ thể của họ và cung cấp các dịch vụ đã nêu của Công ty, phù hợp và tuân theo, luật hiện hành của Singapore. Bất kỳ cách sử dụng thuật ngữ nào nói trên hoặc các từ khác ở định dạng số ít, số nhiều, he / she hoặc chúng được hiểu là có thể thay thế cho nhau và được đề cập đến giống nhau.

Tài Khoản

Khi Bạn tạo tài khoản với Chúng tôi, Bạn phải cung cấp cho Chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật mọi lúc. Việc không làm như vậy cấu thành vi phạm Điều khoản, có thể dẫn đến việc tài khoản của Bạn trên Dịch vụ của Chúng tôi bị chấm dứt ngay lập tức.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà Bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ và cho bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào dưới mật khẩu của Bạn, cho dù mật khẩu của Bạn là với Dịch vụ của Chúng tôi hay Dịch vụ Truyền thông Xã hội của Bên thứ ba.

Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn không được phép chia sẻ hoặc bán tài khoản của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc bên nào. Bạn phải thông báo cho Chúng tôi ngay lập tức khi nhận thức được bất kỳ vi phạm nào về bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của Bạn.

Bạn không được sử dụng làm tên người dùng, tên của người hoặc tổ chức khác hoặc tên của người hoặc tổ chức khác không được cung cấp hợp pháp để sử dụng, tên hoặc nhãn hiệu phải tuân theo bất kỳ quyền nào của một người hoặc tổ chức khác không phải Bạn mà không có sự cho phép thích hợp hoặc sử dụng một tên xúc phạm, thô tục hoặc tục tĩu.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie trong hoạt động của mình. Bằng cách truy cập BoostPTE, bạn đã chấp nhận việc sử dụng cookie theo thỏa thuận với Chính sách quyền riêng tư của BoostPTE.

Cookie được phần lớn các trang web tương tác sử dụng để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin người dùng cho mỗi lần truy cập. Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để kích hoạt chức năng của một số khu vực để người dùng có thể điều hướng trang web dễ dàng hơn. Cookie cũng có thể được sử dụng bởi một số đối tác liên kết và quảng cáo của chúng tôi.

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Đây là những điều thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ thông tin đăng nhập”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Giấy phép
Tất cả nội dung trên BoostPTE.com là tài sản duy nhất của BoostPTE và / hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên BoostPTE.com. Quyền sở hữu của mọi tài sản trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập điều này từ BoostPTE để sử dụng cho mục đích riêng tư của mình theo các giới hạn được quy định trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không thể:

 • Xuất bản lại nội dung BoostPTE
 • Bán, cho thuê hoặc cấp phép lại nội dung BoostPTE
 • Sao chép, tái tạo hoặc sao chép nội dung BoostPTE
 • Xuất bản lại nội dung của BoostPTE

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vào ngày của hợp đồng này.

Người dùng có tùy chọn để gửi bình luận và thảo luận thông tin và suy nghĩ trong các lĩnh vực cụ thể của trang web của chúng tôi.

BoostPTE không lọc, chỉnh sửa, xuất bản, hoặc xem xét các bình luận trước khi Bình luận xuất hiện trên trang web. BoostPTE, các đại lý và / hoặc các chi nhánh của BoostPTE không nhất thiết phải ủng hộ hoặc không đồng ý với quan điểm được thể hiện trong các bình luận. Mọi người đăng bình luận đều bày tỏ quan điểm và ý kiến ​​của mình trong bình luận. BoostPTE sẽ không chịu trách nhiệm đối với các Nhận xét hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và / hoặc phải gánh chịu do bất kỳ việc sử dụng, xuất bản hoặc xuất hiện các Nhận xét trên trang web này, trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép.

BoostPTE có quyền xem xét tất cả các nhận xét và chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nhận xét nào phản cảm, xúc phạm hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng:

 • Bạn được phép đăng Nhận xét trên trang web của chúng tôi và đã nhận được tất cả các quyền cần thiết và giấy phép để làm như vậy;
 • Các bình luận tôn trọng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế và nhãn hiệu;
 • Nhận xét không chứa bất kỳ nội dung xúc phạm, tục tĩu, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp nào vi phạm quyền riêng tư của ai đó.
 • Nhận xét sẽ không được sử dụng để mô tả các hoạt động thương mại hoặc hành vi bất hợp pháp, hoặc để thu hút hoặc quảng cáo kinh doanh hoặc tập quán. Nhúng nội dung từ các trang web khác.

Đặt Hàng

Bằng cách đặt hàng Thông qua Dịch vụ, Bạn đảm bảo rằng Bạn có đủ năng lực pháp lý để ký kết các hợp đồng ràng buộc.

Thông Tin Của Bạn

Nếu Bạn muốn đặt một Đơn đặt hàng cho Hàng hóa có sẵn trên Dịch vụ, Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định liên quan đến Đơn hàng của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, Tên của Bạn, Email của Bạn, Số điện thoại của Bạn, Số thẻ tín dụng của Bạn, ngày hết hạn của Thẻ tín dụng của bạn, địa chỉ thanh toán của bạn và thông tin giao hàng của bạn.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) Bạn có quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ (các) thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc (các) phương thức thanh toán khác liên quan đến bất kỳ Đơn hàng nào; và (ii) thông tin Bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ.

Bằng cách gửi thông tin như vậy, Bạn cấp cho chúng tôi quyền cung cấp thông tin cho các bên thứ ba xử lý thanh toán nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành Đơn đặt hàng của Bạn.

Hủy Đơn Hàng

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy Đơn đặt hàng của Bạn bất kỳ lúc nào vì những lý do nhất định bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Tính khả dụng của dịch vụ
 • Lỗi trong mô tả hoặc giá cho Dịch vụ
 • Các lỗi trong đơn đặt hàng của bạn

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ Đơn đặt hàng của Bạn nếu nghi ngờ có gian lận hoặc giao dịch trái phép hoặc bất hợp pháp.

Hoàn Lại Đơn Hàng

Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, các khoản thanh toán không được hoàn lại và chúng tôi không hoàn lại tiền cho bất kỳ thời hạn thành viên nào hoặc nội dung BoostPTE không được sử dụng.

Sửa Đổi Và Chấm Dứt Dịch Vụ

Dịch vụ của chúng tôi luôn được nâng cấp. Do đó, chúng tôi có thể thay đổi dịch vụ của mình theo các tình huống khác nhau.
Chúng tôi có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn đóng tài khoản của bạn hoặc ngừng cung cấp tất cả hoặc một phần dịch vụ của chúng tôi trong những trường hợp sau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Bạn đã vi phạm hợp đồng của chúng tôi;
 • Bạn đã cấp cho người khác quyền truy cập vào tài khoản của mình hoặc chúng tôi có đủ cơ sở để nghi ngờ rằng có nhiều người đang sử dụng tài khoản đó;
 • Trong trường hợp hành động của bạn là bất hợp pháp, chúng tôi có quyền hủy tài khoản của bạn;
 • Nếu bạn không sử dụng tài khoản của mình trong một thời gian, chúng tôi có quyền xóa tài khoản đó;
 • Dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn không còn được chào bán nữa;
 • Khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn có hành vi lạm dụng

Liên Kết Đến Trang Web Của Chúng Tôi

Các tổ chức sau có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi mà không cần chấp thuận trước bằng văn bản:

 • Cơ quan chính phủ,
 • Công cụ tìm kiếm,
 • Tổ chức tin tức,
 • Các nhà phân phối danh bạ trực tuyến và các doanh nghiệp được công nhận trên toàn hệ thống đều được phép liên kết đến trang web của chúng tôi, ngoại trừ việc kêu gọi các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các tổ chức gây quỹ từ thiện không được phép làm như vậy.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc thông tin Trang web khác, miễn là liên kết: (a) không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không ngụ ý sai sự thật về việc tài trợ, chứng thực hoặc chấp thuận cho bên liên kết và các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của bên liên kết; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Bạn phải liên hệ với BoostPTE qua email nếu bạn là một trong các tổ chức được liệt kê ở trên và muốn liên kết đến trang web của chúng tôi. Vui lòng bao gồm tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ, URL của trang web của bạn, danh sách bất kỳ URL nào bạn định liên kết đến Trang web của chúng tôi và danh sách bất kỳ URL nào trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn liên kết đến đều phải là bao gồm trong ứng dụng của bạn. Chờ hai đến ba tuần để trả lời.

Các tổ chức đã được chấp thuận có thể liên kết đến trang web của chúng tôi theo những cách sau:

 • Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc
 • Bằng cách sử dụng URL được liên kết đến; hoặc
 • Sử dụng bất kỳ thuật ngữ nào khác có liên quan đến ngữ cảnh và phong cách của nội dung trên trang web của bên liên kết để mô tả trang web đang được liên kết của chúng tôi.

Không được phép sử dụng biểu trưng của BoostPTE hoặc các tác phẩm nghệ thuật khác để liên kết mà không có thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Email: [email protected]

Đăng Ký Gói Trọn Đời BoostPTE

BoostPTE Lifetime Form

Đề Xuất Chỉnh Sửa Cho Điều Khoản Sử Dụng