BoostPTE Logo | BoostPTE.com

Kiến Thức Về PTE

PTE Academic là kỳ thi PTE phổ biến nhất dành cho những ai muốn học tập, làm việc hoặc định cư tại các quốc gia nói tiếng Anh.

Mô Tả Hình Ảnh

Loại câu hỏi này là câu hỏi thứ 3 trong Phần Nói. Thí sinh sẽ xem một bức tranh (của bản đồ, lưu đồ, bảng,

Đọc Thêm ➪

Đăng Ký Gói Trọn Đời BoostPTE

BoostPTE Lifetime Form

Đề Xuất Chỉnh Sửa Cho PTE Core – Chìa Khóa Đưa Bạn Đến Canada Nhanh Chóng