Chính Sách Bảo Mật

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập trang web về các chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, trang web BoostPTE.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, nghĩa là bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi , có thể truy cập tại https://boostpte.com, trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách Bảo mật này.


 

Mục Lục


Thu Thập Và Sử Dụng Thông Tin

Để có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên và địa chỉ email của bạn. Thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn.

Dữ Liệu Nhật Ký

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi cho chúng tôi được gọi là Dữ liệu nhật ký. Dữ liệu Nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên máy tính của bạn, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày và giờ bạn truy cập, thời gian trên các trang đó và các số liệu thống kê khác.

Cookie 

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ thường được sử dụng làm mã định danh duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Trang web của chúng tôi sử dụng những “cookie” này để thu thập thông tin và để cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào một cookie được gửi đến máy tính của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

Chúng tôi có thể tuyển dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba vì những lý do sau:

 • Để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi;
 • Để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi;
 • Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ; hoặc
 • Để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng Dịch vụ của mình rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo Vệ

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin đó. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua internet, hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn và đáng tin cậy 100%, và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Cách Chúng Tôi Bảo Vệ Dữ Liệu Của Bạn

Khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân của mình với bất kỳ công ty nào, bạn có quyền mong đợi thông tin đó được bảo mật hoàn toàn.

Quyền riêng tư của bạn là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ mọi thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi tuân thủ tất cả các luật bảo vệ dữ liệu có liên quan.

Điều này có nghĩa rằng:

 • Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin chúng tôi nắm giữ về bạn
 • Chúng tôi sẽ bảo vệ sự riêng tư của bạn mọi lúc
 • Chúng tôi sẽ không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn

Cho dù bạn đã cung cấp thông tin cá nhân của mình trực tuyến, qua điện thoại hay tin nhắn, qua email hay thư, chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng chúng mà không có lý do hợp pháp để làm như vậy.

Chúng tôi sẽ sử dụng chúng cho các mục đích mà chúng được yêu cầu ban đầu và như được giải thích đầy đủ trong Thông báo về Quyền riêng tư và Chính sách Cookie này .

Những điều này giải thích cách chúng tôi quản lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm:

 • Những thông tin chúng tôi thu thập về bạn
 • Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin này
 • Cách chúng tôi bảo vệ thông tin bạn đã cung cấp
 • Quyền của bạn liên quan đến thông tin chúng tôi nắm giữ về bạn
 • Làm thế nào để báo cáo lạm dụng

Thông báo về Quyền riêng tư này được thiết kế để giúp bạn hiểu cách chúng tôi và các công ty khác trong nhóm của chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi muốn bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi sử dụng các trang web của chúng tôi và bất kỳ tính năng nào trên chúng, bao gồm bất kỳ dịch vụ đăng ký và thương mại điện tử nào.

Liên Kết Đến Các Trang Web Khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không do chúng tôi điều hành. Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em

Dịch vụ của chúng tôi không giải quyết bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu Bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và Bạn biết rằng con Bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho Chúng tôi, vui lòng liên hệ chúng tôi. Nếu Chúng tôi biết rằng Chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của Chúng tôi.

Nếu Chúng tôi cần dựa trên sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của Bạn và Quốc gia của Bạn yêu cầu sự đồng ý từ cha mẹ, Chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ Bạn trước khi Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Những Thay Đổi Đối Với Chính Sách Bảo Mật Này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho Bạn biết qua email và / hoặc một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của Chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách Bảo mật này.

Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Email: [email protected]

Đăng Ký Gói Trọn Đời BoostPTE

BoostPTE Lifetime Form

Đề Xuất Chỉnh Sửa Cho Chính Sách Bảo Mật