Thông Tin & Đánh Giá Trường Học, Khoá Học

BoostPTE Reviews: Nền tảng thông tin, đánh giá và đặt chỗ khoá học tại trường học, trung tâm ngoại ngữ lớn nhất Việt Nam.

8.2

Rất Tốt
87 đánh giá
89.2% hài lòng về giáo viên
87.8% cảm thấy tiến bộ
89.3% hài lòng về thực hành
Học phí 7.500.000 ₫
Giá tại BoostPTE chỉ 6.000.000 ₫
Ai Là Người Tham Gia Kỳ Thi PTE?

9.3

Xuất Sắc
321 đánh giá
97.3% hài lòng về giáo viên
92.1% hài lòng cơ sở vật chất
Học phí 10.000.000 ₫
Giảm ngay 1.500.000 ₫ tại BoostPTE

9.1

Xuất Sắc
252 đánh giá
93.9% hài lòng về giáo viên
92.2% học viên khuyên học
Học phí 6.840.000 ₫
Hoàn phí 400.000 ₫ tại BoostPTE

9.1

Xuất Sắc
252 đánh giá
93.9% hài lòng về giáo viên
92.2% học viên khuyên học
Học phí 6.840.000 ₫
Hoàn phí 400.000 ₫ tại BoostPTE

Lọc Kết Quả

Khu Vực
Loại Hình
Ngoại Ngữ
Khoá Học
Cấp Độ