Thông Tin & Đánh Giá Trường Học, Khoá Học

BoostPTE Reviews: Nền tảng thông tin, đánh giá và đặt chỗ khoá học tại trường học, trung tâm ngoại ngữ lớn nhất Việt Nam.

8.2

Rất Tốt
87 đánh giá
89.2% hài lòng về giáo viên
87.8% cảm thấy tiến bộ
89.3% hài lòng về thực hành
Học phí 7.500.000 ₫
Giá tại BoostPTE chỉ 6.000.000 ₫
Ai Là Người Tham Gia Kỳ Thi PTE?

9.3

Xuất Sắc
321 đánh giá
97.3% hài lòng về giáo viên
92.1% hài lòng cơ sở vật chất
Học phí 10.000.000 ₫
Giảm ngay 1.500.000 ₫ tại BoostPTE

9.1

Xuất Sắc
252 đánh giá
93.9% hài lòng về giáo viên
92.2% học viên khuyên học
Học phí 6.840.000 ₫
Hoàn phí 400.000 ₫ tại BoostPTE

9.1

Xuất Sắc
252 đánh giá
93.9% hài lòng về giáo viên
92.2% học viên khuyên học
Học phí 6.840.000 ₫
Hoàn phí 400.000 ₫ tại BoostPTE

Lọc Kết Quả

Khu Vực
Loại Hình
Ngoại Ngữ
Khoá Học
Cấp Độ

Đăng Ký Gói Trọn Đời BoostPTE

BoostPTE Lifetime Form

Đề Xuất Chỉnh Sửa Cho Đánh Giá